Skip to content

avto-klima.com

Add Your Heading Text Here

DIREKTIVA 2006/40/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

Z letom 2017 se klimatskih naprav z učinkom potencialnega segrevanja nad 150 ne sme vgrajevati v nobeno vozilo, prav tako se jih ne sme polniti s takšnimi plini. Izjema so le vozila, katerih klimatske naprave so napolnjene s plini z učinkom segrevanja nad 150, ki so bile v vozila vgrajene pred tem datumom. Ponudniki servisnih storitev ne smejo polniti naprav, iz katerih uhaja večja količina omenjenih plinov, dokler se ne odpravi napaka in zaustavi uhajanje plina.

Direktiva evropskega parlamenta in sveta 2006/40 iz leta 2006 narekuje državam članicam EU skupen sistem homologacije za vsa motorna vozila. Namen je poenotenje regulative držav članic v skladu z oblikovanjem notranjega trga EU z motornimi vozili. 

Skupaj s tehničnimi zahtevami za homologacijo vozil na EU trgu prinaša tudi regulativo za vgrajene klimatske naprave v vozilih. Države članice v skladu z uredbo uskladijo pogoje za uporabo klimatskih naprav v vozilih in odločba zavezuje članice, da zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov v skladu s Kyotskim protokolom. Neusklajenost držav članic bi vodila v oviranje prostega trga motornih vozil na notranjem trgu EU.

Fluoriran ogljikovodik-134a (HFC-134a) ima potencial globalnega segrevanja 1300 in njegove emisije v okolje predstavljajo grožnjo nadaljnemu globalnemu segrevanju. Toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150 je potrebno nadomestiti z alternativnimi plini. 

Da bi bila regulativa učinkovita, se prepoved nanša tako na vgrajene klimatske naprave v nova vozila, kot tudi na polnjenje rabljenih klimtskih naprav vozil med servisiranjem takih vozil. Prav tako je potrebno omejiti uhajanje plinov s potencialom segrevanja nad 150 iz klimatskih naprav.

S 1. januarjem 2017 države članice za nova vozila, ki so opremljena s klimatsko napravo s fluoriranimi toplogrednimi plini s potencialom globalnega segrevanja nad 150 prepovedujejo prodajo, registracijo in uporabo takih vozil. Države članice naj vzpodbujajo vgradnjo inovativnih klimatskih naprav, ki zmanjšujejo negativen vpliv na podnebje.